Uyg'onish san'ati

Rembrandt | Shoul va Dovud, 1655-1660 | Batafsil ma'lumot

Ibroniycha Injilga binoan, Shoul birlashgan Isroil va Yahudiya shohligining birinchi shohi bo'lgan. Miloddan avvalgi 11-asrning oxiriga kelib an'anaviy tarzda boshqargan hukmronligi qabila jamiyatidan davlatchilikka o'tishni belgilaydi. Shomuil Shoulga Shoulga Yahudo qabilasidan tanlangan Yahudo shohi Dovudni rad qilganidan so'ng, bu hikoyani o'qib berdi. Shu sababdan Shoulning hikoyasi Dovud bilan bo'lgan munosabatlarining ko'payib borayotgani haqida hikoya qiladi.

Read More