Irish Artist

Conor Walton, 1970 Allegorik tasviriy rassom

Dublinda tug'ilgan Conor Uolton 1993 yilda tugatgan, 1993 yilda bitirgan. Buyuk Britaniyada va Italiyada olib borilgan tadqiqotlar natijasida Konor 1996 yilda Irlandiyada aniq vaqtli rassomchilikka qaytgan. Besh muvaffaqiyatli shaxsiy ko'rgazma Jorgensen Fine Dublinda san'at. Conor endi Buyuk Britaniyada, Daniya va Norvegiyada o'tkazilgan so'nggi shaxsiy ko'rgazmalar bilan keng tarqalgan.

Read More