Gavayi rassomi

Sean Yoro | Seaside Murals rassomi

Yorkda joylashgan Gavayyada tug'ilgan ko'cha rassomi Sean Yoro (Aula Hula) shikastlangan va tark qilingan tuzilmalar beton devorlari bo'ylab suvdan chiqqan ayollarni tasvirlaydigan ajoyib ko'chalarni yaratdi. Suvda uyda, u san'at uchun eng yaxshi joylarga erishish uchun hatto sekin-aslahada o'ynaydi, hatto bo'yoqlarni ham muvozanatlashni boshqaradi.

Read More